පිටුව_බැනරය

අයිස් මැෂින් නිෂ්පාදකයා

  • දෙකම Ice Maker Commercial 120KG අයිස් කැට සෑදීම

    දෙකම Ice Maker Commercial 120KG අයිස් කැට සෑදීම

    FBMSeriesIce Machine උසස් තත්ත්වයේ මල නොබැඳෙන වානේ කවචය, ප්‍රතිදේහජනක සහ කල් පවතින, ස්වාධීන ආකාරයේ ඒකාබද්ධ ව්‍යුහය, සංයුක්ත, සරල සහ ඉඩ ඉතිරි කරයි.එය කිරි තේ කඩය, ආපනශාලා, හෝටල්, ආගන්තුකාගාර, කැෆේ, KTV බාර් සහ සිසිල් බීම සාප්පු ආදියෙහි භාවිතා වේ.